De Kring

Werken met een vaste groep organisaties

Wat is De Kring?

Deze talenten staan onder leiding van een moderator en komen met een raad.
kring-2

Voordelen voor uw organisatie

Directies worden uitgedaagd en geïnspireerd door talenten over vraagstukken die bij henzelf op de agenda staan.

Vernieuwend element in Talent Development door:

  • de verbreding van kennis en ervaring door de variëteit aan bestuursvragen
  • de ontwikkeling van talenten door externe oriëntatie en inspirerend leiderschap
  • de ontwikkeling van talenten door de multidisciplinaire samenstelling van de Raad
  • de ontwikkeling van externe netwerken

Voordelen voor uw talenten

  • Zij leren een visie te ontwikkelen over onderwerpen die buiten het dagelijkse werkterrein liggen.
  • Zij leren ontwikkelingen in markten en samenleving te interpreteren en te vertalen naar mogelijkheden.
  • Zij presenteren aan directies van deelnemende organisaties en hebben daarmee impact op bestuursvragen van de andere Kring-organisaties.
  • De collega-Raadsleden zijn allen hoogopgeleid en hebben een verschillende achtergronden wat betreft werk, opleiding, geslacht, cultuur.
  • Zo leren zij van de aanpak, de kennis en het netwerk van collega-Raadsleden en verbreden zij hun eigen netwerken.
kring-3